Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja dotycząca płatności za wodę i ścieki za II kwartał 2020roku

Informacja dotycząca płatności za wodę i ścieki za II kwartał 2020roku

 

 

Za II kwartał 2020 roku faktury za wodę i ścieki będą wystawiane  przez inkasentów zakładu

komunalnego, którzy będą chodzić po terenie gminy i zbierać opłaty za wodę i ścieki,

zgodnie z załączonym harmonogramem. Ponadto prośba do tych odbiorców wody

oraz dostawców ścieków, do których nie dotrze inkasent zakładu, aby sobie sami spisali

stan wodomierza/wodomierzy i zgłosili telefonicznie, e-mailem na adres

kontakt@gzukmniow.pl, do biura GZUK w Mniowie pod numerem telefonu

41 37 37 004 wew. 102. Na podstawie przekazanych tą drogą informacji,

będą wystawiane faktury za pobraną wodę i odprowadzone ścieki z gospodarstwa

domowego na terenie gminy. Wystawione faktury w tej formie dla odbiorców wody,

będą rozwożone i wkładane w miarę możliwości do skrzynek na listy.

Po otrzymaniu faktury prosimy o jej terminowe zapłacenie w oddziale banku

lub w formie elektronicznej na konto

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie

ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

BS Kielce oddział w Mniowie

nr konta 52 8493 0004 0030 0506 0958 0001

 

4 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca płatności za wodę i ścieki za II kwartał 2020roku

Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości Grzymałków i Skoki

W związku z zakończeniem budowy odcinka sieci kanalizacyjnej, grawitacyjnej, ciśnieniowej w Grzymałkowie, Skokach i oddaniem w użytkowanie, administrowanie dla GZUK, uprzejmie informujemy o niżej wymienionych zasadach postępowania, celem przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej:

 

- przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur litych PCVØ160
(nie spienionych);

- termin wykonania przyłącza kanalizacyjnego należy uzgodnić w biurze zakładu komunalnego (pracownicy zakładu odbierają wykonane roboty przed zasypaniem pod względem technicznym);

- na dzień przyłączenia przykanalika do sieci kanalizacyjnej, należy spisać stan wodomierza głównego i dokonać formalności w biurze zakładu komunalnego (telefon 41 37 37 004 w. 102, e-mail: krzysztofk@mniow.pl)

- wykonane przyłącze kanalizacyjne należy zainwentaryzować powykonawczo przez geodetę (jeden egzemplarz wykonanej inwentaryzacji dostarczyć do biura GZUK);

- lokalne zbiorniki bezodpływowe (szamba) należy opróżniać wozem asenizacyjnym przed przyłączeniem się do sieci kanalizacyjnej (dowód z dostawy ścieków do oczyszczalni przedłożyć w Gminie, zakładzie komunalnym);

- przepompowywanie ścieków z lokalnych szamb do studzienek kanalizacyjnych jest niedopuszczalne i z mocy prawa karalne;

- oświadczenie o podłączeniu się do kanalizacji dostępne na stronie internetowej zakładu pod adresem www.gzukmniow w zakładce dokumenty do pobrania.

24 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości Grzymałków i Skoki
Przejdź do - Przerwy%20w%20dostawie%20wody

Przerwy w dostawie wody w dniu 21 kwietnia 2020 rok

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie informuje mieszkańców miejscowości:

Mniów ul. Kolonia, ul. Dębowa, ul. Centralna, ul. Wrzosowa, ul. Spokojna, ul. Cicha

że, w dniu 21 kwietnia 2020 roku (wtorek) w godzinach 23oo- 5oo wystąpią przerwy w dostawie wody  związane usuwaniem awarii na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

21 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Przerwy w dostawie wody w dniu 21 kwietnia 2020 rok

Informacja dotycząca płatności za wodę i ścieki za I kwartał 2020roku

Informacja dotycząca płatności za wodę i ścieki za I kwartał 2020roku

 

 

Za I kwartał 2020 roku faktury za wodę i ścieki są wystawiane głównie ze średniego zużycia wody za poprzednie okresy obrachunkowe.

 

Faktury są roznoszone do odbiorców wody na terenie gminy i wkładane w miarę możliwości do skrzynek na listy.

Po otrzymaniu faktury prosimy o jej terminowe zapłacenie w oddziale banku lub w formie elektronicznej na konto

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie

ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

BS Kielce oddział w Mniowie

nr konta 52 8493 0004 0030 0506 0958 0001

 

Za utrudnienia przepraszamy.

30 marca 2020
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca płatności za wodę i ścieki za I kwartał 2020roku

!!! INFORMACJA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA !!!

!!! INFORMACJA W ZWIĄZKU

Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA !!!

 

Prosimy o powstrzymanie się od osobistego załatwiania spraw

w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Mniowie. Pisma oraz innego rodzaju dokumenty proponujemy składać w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres krzysztofk@mniow.pl lub marzenaw@mniow.pl bądź kontakt telefoniczny pod numerem 41-37-37-004 wew.102

 

Na czas zagrożeniem koronawirusem (COVID-19) w celu zminimalizowania możliwości jego rozprzestrzenienia inkasenci ograniczą pobieranie gotówki od Klientów oraz odczytywanie wodomierzy. Jednocześnie prosimy aby wpłaty w miarę możliwości były dokonywane przez internet. Faktury będą wystawiane oraz dostarczane w póżniejszym terminie. Prosimy o przekazywanie stanów wodomierzy telefonicznie pod numer telefonu 41-37-37-004 wew. 102 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marzenaw@mniow.pl

W przypadku nie przekazania stanu wodomierzy faktury będą wystawiane na podstawie prognozy obliczanej ze średniego zużycia

z poprzednich miesięcy obrachunkowych.

13 marca 2020
Czytaj więcej o: !!! INFORMACJA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA !!!