Komunikaty i Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości Serbinów, Chyby

Ogłoszenie

dla mieszkańców miejscowości: Serbinów, Chyby

 

W związku z zakończeniem budowy odcinka sieci kanalizacyjnej, grawitacyjnej, ciśnieniowej w miejscowości: Serbinów-część i Chyby i oddaniem w użytkowanie, administrowanie dla GZUK, uprzejmie informujemy o niżej wymienionych zasadach postępowania, celem przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej:

 

- przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur litych PCVØ160
(nie spienionych);

- termin wykonania przyłącza kanalizacyjnego należy uzgodnić w biurze zakładu komunalnego (pracownicy zakładu odbierają wykonane roboty przed zasypaniem pod względem technicznym);

- na dzień przyłączenia przykanalika do sieci kanalizacyjnej, należy spisać stan wodomierza głównego i dokonać formalności w biurze zakładu komunalnego (telefon 41 37 37 004 w. 102, e-mail: krzysztofk@mniow.pl)

- wykonane przyłącze kanalizacyjne należy zainwentaryzować powykonawczo przez geodetę (jeden egzemplarz wykonanej inwentaryzacji dostarczyć do biura GZUK);

- lokalne zbiorniki bezodpływowe (szamba) należy opróżniać wozem asenizacyjnym przed przyłączeniem się do sieci kanalizacyjnej (dowód z dostawy ścieków do oczyszczalni przedłożyć w Gminie, zakładzie komunalnym);

- przepompowywanie ścieków z lokalnych szamb do studzienek kanalizacyjnych jest niedopuszczalne i z mocy prawa karalne;

 

29 czerwca 2022
Przejdź do - Przerwy w dostawie wody w dniu  22 kwiecień 2022roku

Przerwy w dostawie wody w dniu 22 kwiecień 2022roku

O G Ł O S Z E N I E !

Informujemy mieszkańców miejscowości : Mniów ul. Głęboka, Mała, Mniów-Jatki, Znajoma, Kielecka po prawej stronie jadąc do Końskich że, w godzinach 8oo- 14oo wystąpią przerwy w dopływie wody w dniu:
22 kwietnia 2022r. (Piątek). Wcinka do wodociągu i łączenie nowego węzła z zasuwami sieciowymi przy ul. Głębokiej.

Za utrudnienia przepraszamy.

21 kwietnia 2022
Administrator

Komunikat Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach

W załączeniu treść komunikatu

19 kwietnia 2022
Administrator

Ogloszenie

 Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie uprzejmie informuje odbiorców wody w miejscowościach Podhyby, Rogowice, Serbinów, Baran, Chyby oraz Kontrewers, iz woda z ujęcia wody w Serbinowie jest wolna od zanieczyszczeń.

W związku z powyższym z dniem 16 kwietnia 2022 roku przywraca się funkcjonowanie wodociągu Serbinów

16 kwietnia 2022
Administrator

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU UJĘCIA

KOMUNIKAT

 

INFORMACJA DO MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI

PODCHYBY, ROGOWCE ORAZ SERBINÓW.

 

Na skutek wystąpienia zanieczyszczeń wody

na ujęciu wody w Serbinowie, ujęcie

czasowo zostaje wyłączone z użytku.

Do wyżej wymienionych miejscowości woda

zostanie kierowana z ujęcia wody w Mniowie.

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM MOGĄ WYSTĄPIĆ

CHWILOWE SPADKI CIŚNIENIA W SIECI.

 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

14 kwietnia 2022