Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie

Usługi

Przedmiotem działalności zakładu komunalnego jest zaspokojenie codziennych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług a w szczególności: