Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Przejdź do - Brak%20wody

Przerwy w dostawie wody w dniu 3 sierpnia 2020 rok

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie informuje mieszkańców miejscowości:

Mniów ul. Kolonia od numeru 45 do numeru 83 ( jadąc od Mniowa w kierunku Węgrzynowa posesje po lewej stronie) ,

  że w dniu 3 sierpnia  2020 roku (poniedziałek)

w godzinach 830- 12oo  wystąpią przerwy w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

31 lipca 2020
Czytaj więcej o: Przerwy w dostawie wody w dniu 3 sierpnia 2020 rok
Przejdź do - Informacja%20o%20braku%20wudy

Przerwy w dostawie wody w dniu 9 czerwiec 2020 rok

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie informuje mieszkańców miejscowości:

Pieradła  - część w rejonie ulicy w kierunku Kościoła,  że w dniu 9 czerwiec 2020 roku (wtorek)

w godzinach 9oo- 13oo  wystąpią przerwy w dostawie wody  związane

z włączaniem nowego odcinka wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej,

po drugiej stronie ulicy)

Za utrudnienia przepraszamy.

9 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Przerwy w dostawie wody w dniu 9 czerwiec 2020 rok

Informacja dotycząca płatności za wodę i ścieki za II kwartał 2020roku

Informacja dotycząca płatności za wodę i ścieki za II kwartał 2020roku

 

 

Za II kwartał 2020 roku faktury za wodę i ścieki będą wystawiane  przez inkasentów zakładu

komunalnego, którzy będą chodzić po terenie gminy i zbierać opłaty za wodę i ścieki,

zgodnie z załączonym harmonogramem. Ponadto prośba do tych odbiorców wody

oraz dostawców ścieków, do których nie dotrze inkasent zakładu, aby sobie sami spisali

stan wodomierza/wodomierzy i zgłosili telefonicznie, e-mailem na adres

kontakt@gzukmniow.pl, do biura GZUK w Mniowie pod numerem telefonu

41 37 37 004 wew. 102. Na podstawie przekazanych tą drogą informacji,

będą wystawiane faktury za pobraną wodę i odprowadzone ścieki z gospodarstwa

domowego na terenie gminy. Wystawione faktury w tej formie dla odbiorców wody,

będą rozwożone i wkładane w miarę możliwości do skrzynek na listy.

Po otrzymaniu faktury prosimy o jej terminowe zapłacenie w oddziale banku

lub w formie elektronicznej na konto

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie

ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

BS Kielce oddział w Mniowie

nr konta 52 8493 0004 0030 0506 0958 0001

 

4 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca płatności za wodę i ścieki za II kwartał 2020roku

Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości Grzymałków i Skoki

W związku z zakończeniem budowy odcinka sieci kanalizacyjnej, grawitacyjnej, ciśnieniowej w Grzymałkowie, Skokach i oddaniem w użytkowanie, administrowanie dla GZUK, uprzejmie informujemy o niżej wymienionych zasadach postępowania, celem przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej:

 

- przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur litych PCVØ160
(nie spienionych);

- termin wykonania przyłącza kanalizacyjnego należy uzgodnić w biurze zakładu komunalnego (pracownicy zakładu odbierają wykonane roboty przed zasypaniem pod względem technicznym);

- na dzień przyłączenia przykanalika do sieci kanalizacyjnej, należy spisać stan wodomierza głównego i dokonać formalności w biurze zakładu komunalnego (telefon 41 37 37 004 w. 102, e-mail: krzysztofk@mniow.pl)

- wykonane przyłącze kanalizacyjne należy zainwentaryzować powykonawczo przez geodetę (jeden egzemplarz wykonanej inwentaryzacji dostarczyć do biura GZUK);

- lokalne zbiorniki bezodpływowe (szamba) należy opróżniać wozem asenizacyjnym przed przyłączeniem się do sieci kanalizacyjnej (dowód z dostawy ścieków do oczyszczalni przedłożyć w Gminie, zakładzie komunalnym);

- przepompowywanie ścieków z lokalnych szamb do studzienek kanalizacyjnych jest niedopuszczalne i z mocy prawa karalne;

- oświadczenie o podłączeniu się do kanalizacji dostępne na stronie internetowej zakładu pod adresem www.gzukmniow w zakładce dokumenty do pobrania.

24 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości Grzymałków i Skoki
Przejdź do - Przerwy%20w%20dostawie%20wody

Przerwy w dostawie wody w dniu 21 kwietnia 2020 rok

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie informuje mieszkańców miejscowości:

Mniów ul. Kolonia, ul. Dębowa, ul. Centralna, ul. Wrzosowa, ul. Spokojna, ul. Cicha

że, w dniu 21 kwietnia 2020 roku (wtorek) w godzinach 23oo- 5oo wystąpią przerwy w dostawie wody  związane usuwaniem awarii na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

21 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Przerwy w dostawie wody w dniu 21 kwietnia 2020 rok