Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie o wymianie wodomierzy.

O G Ł O S Z E N I E !

 

W związku z koniecznością wymiany wodomierzy głównych u odbiorców wody w miejscowości: Pielaki, Pieradła, Zaborowice uprzejmie informujemy, że w miesiącu Styczeń - Luty2022r. pracownicy GZUK w Mniowie będą dokonywali takiej wymiany. Wymiana wodomierzy będzie dokonywana w godz. 8:00 - 15:00.
W przypadku zabudowy wodomierza prosimy o wcześniejsze przygotowanie i umożliwienie jego wymiany. Wodomierz winien być zamontowany w miejscu łatwo dostępnym, pozwalającym na jego wymianę.

13 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wymianie wodomierzy.

Ogłoszenie o wymianie wodomierzy.

O G Ł O S Z E N I E !

W związku z koniecznością wymiany wodomierzy głównych u odbiorców wody w miejscowości: Pępice, Cierchy, Piaski, Stachura, Malmurzyn uprzejmie informujemy, że w miesiącu Styczniu 2022r. pracownicy GZUK w Mniowie będą dokonywali takiej wymiany. Wymiana wodomierzy będzie dokonywana w godz. 8:00 - 15:00.
W przypadku zabudowy wodomierza prosimy o wcześniejsze przygotowanie i umożliwienie jego wymiany. Wodomierz winien być zamontowany w miejscu łatwo dostępnym, pozwalającym na jego wymianę.

13 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wymianie wodomierzy.

ZARZĄDZENIE NR 6 /2021

ZARZĄDZENIE NR 6 /2021

 

KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W MNIOWIE

 

z dnia 15.12.2021r.

 

w sprawie: ustalenia dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu odpracowania.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. DZ. U. z 2021 poz.1372), art.43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282 ) w związku z art 130 § 2 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r- Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.), regulaminem pracy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie § 9,

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustalam dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie. W zamian za święto przypadające w sobotę w dniu
1 stycznia 2022 r

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi do spraw Kadr.

 

§ 3.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie BIP GZUK w Mniowie, stronie internetowej zakładu, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

3 stycznia 2022
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 6 /2021
Przejdź do - Brak%20wody

Przerwy w dostawie wody w dniu 18 września 2021roku

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie informuje mieszkańców miejscowości:

Mniów ul. Kolonia od numeru 1 do numeru 41 (numery nieparzyste) oraz  ul. Centralna- budynek po posterunku policji, Remiza OSP Mniów, Pizzeria Retro, sklep mięsny Gaik oraz Polstan, Delikatesy Centrum, Sklep Metmax, Biblioteka, Poczta Polska, Bank Spółdzielczy, Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia w Mniowie oraz blok mieszkalny,  że w dniu 18  września 2021 roku (sobota)

w godzinach 800- 16oo  wystąpią przerwy w dostawie wody

spowodowane przebudową węzła wodociągowego obok budynku Urzędu Gminy.

Za utrudnienia przepraszamy.

17 września 2021
Czytaj więcej o: Przerwy w dostawie wody w dniu 18 września 2021roku
Przejdź do - Brak%20wody

Przerwy w dostawie wody w dniu 14 września 2021roku

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie informuje mieszkańców miejscowości:

Węgrzynów

że w dniu 14 września 2021 roku (wtorek)

w godzinach 800- 14oo   oraz Mniów ul. Kolonia w godzinach

800- 11oo  wystąpią przerwy w dostawie wody spowodowane modernizacją sieci wodociągowej .

Za utrudnienia przepraszamy.

13 września 2021
Czytaj więcej o: Przerwy w dostawie wody w dniu 14 września 2021roku