Ogłoszenie o zamówieniu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2021

Znak postępowania: GZUK – 26.1.2021

Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Mniowie
przy ul. Centralnej 8 na sezon grzewczy 2021/2022.

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postepowania na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8f5f64ae-f892-41c6-838e-dfb6baf36de1

Identyfikator postępowania: 8f5f64ae-f892-41c6-838e-dfb6baf36de1