Informacja dotycząca płatności za wodę i ścieki za II kwartał 2020roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 czerwca 2020

Informacja dotycząca płatności za wodę i ścieki za II kwartał 2020roku

 

 

Za II kwartał 2020 roku faktury za wodę i ścieki będą wystawiane  przez inkasentów zakładu

komunalnego, którzy będą chodzić po terenie gminy i zbierać opłaty za wodę i ścieki,

zgodnie z załączonym harmonogramem. Ponadto prośba do tych odbiorców wody

oraz dostawców ścieków, do których nie dotrze inkasent zakładu, aby sobie sami spisali

stan wodomierza/wodomierzy i zgłosili telefonicznie, e-mailem na adres

kontakt@gzukmniow.pl, do biura GZUK w Mniowie pod numerem telefonu

41 37 37 004 wew. 102. Na podstawie przekazanych tą drogą informacji,

będą wystawiane faktury za pobraną wodę i odprowadzone ścieki z gospodarstwa

domowego na terenie gminy. Wystawione faktury w tej formie dla odbiorców wody,

będą rozwożone i wkładane w miarę możliwości do skrzynek na listy.

Po otrzymaniu faktury prosimy o jej terminowe zapłacenie w oddziale banku

lub w formie elektronicznej na konto

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie

ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

BS Kielce oddział w Mniowie

nr konta 52 8493 0004 0030 0506 0958 0001

 

Pliki do pobrania