Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Przejdź do - Brak%20Wody

Przerwy w dostawie wody w dniu 23 sierpień 2022roku

O G Ł O S Z E N I E !

Informujemy mieszkańców miejscowości : Zachybie, Przełom, Olszyna, Lisie Jamy że, w godzinach 8oo- 12oo wystąpią przerwy w dopływie wody w dniu: 23 sierpnia 2022r. (Wtorek) .

Za utrudnienia przepraszamy.

22 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Przerwy w dostawie wody w dniu 23 sierpień 2022roku
Przejdź do - Brak%20wody

Przerwy w dostawie wody w dniu 7 lipiec 2022roku

O G Ł O S Z E N I E !

Informujemy mieszkańców miejscowości : Zaborowice ( druga linia zabudowy, naprzeciw kościoła) że, w godzinach 8oo- 12oo wystąpią przerwy w dopływie wody w dniu: 7 lipca 2022r. (Czwartek) . Wcinka do wodociągu i łączenie nowego odcinka sieci wodociągowej wraz z zasuwami sieciowymi.

Za utrudnienia przepraszamy.

6 lipca 2022
Czytaj więcej o: Przerwy w dostawie wody w dniu 7 lipiec 2022roku

Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości Serbinów, Chyby

Ogłoszenie

dla mieszkańców miejscowości: Serbinów, Chyby

 

W związku z zakończeniem budowy odcinka sieci kanalizacyjnej, grawitacyjnej, ciśnieniowej w miejscowości: Serbinów-część i Chyby i oddaniem w użytkowanie, administrowanie dla GZUK, uprzejmie informujemy o niżej wymienionych zasadach postępowania, celem przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej:

 

- przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur litych PCVØ160
(nie spienionych);

- termin wykonania przyłącza kanalizacyjnego należy uzgodnić w biurze zakładu komunalnego (pracownicy zakładu odbierają wykonane roboty przed zasypaniem pod względem technicznym);

- na dzień przyłączenia przykanalika do sieci kanalizacyjnej, należy spisać stan wodomierza głównego i dokonać formalności w biurze zakładu komunalnego (telefon 41 37 37 004 w. 102, e-mail: krzysztofk@mniow.pl)

- wykonane przyłącze kanalizacyjne należy zainwentaryzować powykonawczo przez geodetę (jeden egzemplarz wykonanej inwentaryzacji dostarczyć do biura GZUK);

- lokalne zbiorniki bezodpływowe (szamba) należy opróżniać wozem asenizacyjnym przed przyłączeniem się do sieci kanalizacyjnej (dowód z dostawy ścieków do oczyszczalni przedłożyć w Gminie, zakładzie komunalnym);

- przepompowywanie ścieków z lokalnych szamb do studzienek kanalizacyjnych jest niedopuszczalne i z mocy prawa karalne;

 

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości Serbinów, Chyby
Przejdź do - Brak%20wody

Przerwy w dostawie wody w dniu 22 kwiecień 2022roku

O G Ł O S Z E N I E !

Informujemy mieszkańców miejscowości : Mniów ul. Głęboka, Mała, Mniów-Jatki, Znajoma, Kielecka po prawej stronie jadąc do Końskich że, w godzinach 8oo- 14oo wystąpią przerwy w dopływie wody w dniu:
22 kwietnia 2022r. (Piątek). Wcinka do wodociągu i łączenie nowego węzła z zasuwami sieciowymi przy ul. Głębokiej.

Za utrudnienia przepraszamy.

21 kwietnia 2022
Administrator
Czytaj więcej o: Przerwy w dostawie wody w dniu 22 kwiecień 2022roku

Komunikat Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach

W załączeniu treść komunikatu

19 kwietnia 2022
Administrator
Czytaj więcej o: Komunikat Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach